Мащабни строителни дейности по проектите за повишаване на енергийната ефективност започнаха в Генерал ...

Направена е била първа копка пред сградата на Дирекцията „Социално подпомагане“ в града

Община Генерал Тошево подобрява градската среда и намалява енергийното потребление по ОПРР 2014-2020 г.

Община Генерал Тошево е договорила общо пет проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за повишаване на енергийната ефективност на десет обществени и единадесет жилищни сгради.

Започва санирането на сградата на Дирекция „Социално подпомагане” в Генерал Тошево

Със символична първа копка пред сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в град Генерал Тошево беше поставено началото на проект „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради с адрес: ул. „Д. Благоев“ №6, ул. ...

Община Генерал Тошево кандидатства за саниране на девет сгради

От Община Генерал Тошево са кандидатствали с две проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд в града, информират от местната администрация.

Ефективно потребление на вода в земеделието със средства от Програмата за развитие на селските райони

Започнало е обществено обсъждане на насоките за кандидатстване по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ на ПРСР 2014-2020 ...