Община Шабла с два нови одобрени проекта

Проектите са с краен срок на изпълнение ноември 2022 г.

По време на публичния отчет за 2021 г. Росица Йорданова обобщи изпълнените проекти и очерта дейностите по ...

Зам.–кмет „Икономическо развитие и европейски фондове“ припомни ,че и през 2021 г. Община град Добрич е с най-ниския данък за таксиметров превоз в страната.

Над 292 млн. лв. безвъзмездни средства са привлечени в област Добрич

На провелото се днес информационно събитие, Областният информационен център – Добрич представи обобщените данни от напредъка по Оперативните програми 2014-2020 г. на национално и областно ниво.

Община Добрич взе участие в кръгла маса, инициирана от Центъра за изследване на демокрацията

Кръглата маса бе на тема :„Предизвикателствата пред финансирането на енергийни общности в България в прехода към нисковъглеродна икономика“

Проект за повишаване на енергийната ефективност ще бъде изпълнен в Спортно училище "Г. С Раковски" и ...

Стойност на проектното предложение - 1 811 823.41 лв. с ДДС