Висок интерес към подмерките по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Пред над 60 потенциални бенефициенти на 25, 26 и 27 юли Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) проведе информационни срещи в общините Каварна и Крушари и шабленското село Дуранкулак.

Гимназия „Тодор Рачински“ в Ген. Тошево ще бъде изцяло реновирана

Професионалната гимназия по земеделие “Тодор Рачински“ в Генерал Тошево ще бъде цялостно реновирана и ще получи модерно оборудване, съобщи Министерството на образованието и науката.

Форум „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“ се ...

Събитие на тема „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“ се провежда днес в Огледална зала „Нели Божкова”.

В Ген. Тошево разясниха втората процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност

Информационна среща във връзка с втората процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ...

Събитие на тема „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“ ...

Община Добрич е партньор в събитие на тема „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“.