Подобряват енергийната ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални...

Проектът е на стойност 415 000 лева и е с краен срок на изпълнение 18 Септември 2016 г.

Балчик - в списъка с добри практики на МРРБ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството посочи Община Балчик в списък с добри практики по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

2 детски ясли ще бъдат санирани изцяло

Детска ясла № 1 „Здраве” и Детска ясла № 3 „Слънчево детство” не са ремонтирани откакто са построени преди половин век

7306 души получили повиквателни за запас; Санирането ще подпомогне бизнеса; Работодатели и синдикати с жълт ...

US армията ни включва в учение; Финансовият министър се скара и на работодателите заради дълга; Още един начин да обереш банка

По 110 000 лв. годишно ще пести Община Добрич от ток

Всички общински обекти с разгъната застроена площ над 1000 м2, трябва да бъдат обследвани съгласно Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). През 2014 година са обследвани 13 сгради, за които ще се търси финансиране за изпълнение на ...