Дискутираха енергийното обновяване на обществени сгради в Генерал Тошево

В Община Генерал Тошево се проведе междинна пресконференция по проект „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ...

51 блока ще бъдат санирани в Добрич до пролетта на 2019 година

51 блока се бъдат санирани в Добрич по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и по ОП „Региони в растеж“.

9 блока в Добрич ще бъдат санирани по Оперативна програма "Региони в растеж"

Първа копка по проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич" бе направена от заместник-кметовете арх. Боян Коларов и Росица Йорданова. Церемонията се проведе до жилищната сграда на ул. "Кирил и ...

Представители на община Добричка ще обменят опит с потенциални норвежки партньори за енергийна ефективност

Срещите ще се проведат на 18 и 19 октомври в Осло.

Започнаха строително-монтажните работи по проекта за обновяването на поликлиниката в Шабла

Започнаха строително-монтажните работи по проект "Повишаване на енергийната ефективност в Поликлиника гр. Шабла, община Шабла", финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/.