През декември можете да смените личния си лекар

До края на месец декември здравноосигурените лица могат да променят избора си на общопрактикуващ лекар.

Областна администрация Добрич вече ще провежда безхартиени заседания

Областна администрация - Добрич е сред седемте пилотни в страната областни администрации, които работят по въвеждане на безхартиени заседания на Областни комисии и съвети. Това е част от реализацията на един от основните ...

Физическите лица могат да правят електронна справка за изплатените им извънтрудови доходи

От днес функционира новата електронна услуга на НАП - Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица. Тя е достъпна, както с ПИК, така и с електронен подпис.

Добруджанска краеведска литература - достъпна във виртуалното пространство от всяка точка на света

По повод 100-годишнината от героичната Добричка епопея, Регионална библиотека „Дора Габе” разкрива на своя уеб сайт www.libdobrich.bg нова рубрика Дигитална библиотека с подзаглавие Местна история.

Нова електронна услуга на сайта на Община Добрич

Сайтът на Община град Добрич предлага вече електронни услуги, свързани с детските заведения и Детска млечна кухня.