Рекултивират депото за отпадъци край Каварна по проект

Рекултивация ще бъде извършена на депото за отпадъци край Каварна посредством изпълнение на строителни и монтажни работи по проект.

Връчват наградите на печелившите от томболата в инициативата "Нестле за Живей Активно" в Добрич

Днес и утре, от 16.00 ч. - до 18.30 ч. във фоайето на Концертната зала "Добрич" (органова зала) ще се раздават наградите на печелившите в тамболата за участниците, преминали пешеходните маршрути в рамките на инициативата "Нестле за Живей ...

Община Добрич ще предостави временен безлихвен заем за изплащане на възнаграждения на назначени по проект ...

Община Добрич ще предостави временен безлихвен заем в размер на 3 237 лева по проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Партньорски проект на три общини от област Добрич ще подобри управлението на отпадъците

Проектът, с който се кандидатства е „Опазване на околната среда чрез разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци на териториите на Община град Добрич, Община Генерал Тошево и Община Шабла с ...

Ясна е причината за пожара на депото за неопасни отпадъци в с. Богдан

Три причини са били изследвани за пожара, възникнал на депото за неопасни отпадъци в с. Богдан през юли месец - топлинна, химическа и микробиологическа.