Приеха Програмата за капиталови разходи на община Добрич за 2021 година

Общинския съвет на Добрич прие Програмата за капиталови разходи за 2021 година на редовно заседание днес.

17 262 316 лева е стойността на план-сметката за чистота на Добрич

План-сметката на община Добрич за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година беше приета на днешното редовно заседание на Общинския съвет.

Обявиха обществена поръчка за строителство на втора клетка за депониране на отпадъци в депо Стожер

В сайта на Община Добрич е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за строителство на втора клетка за депониране на отпадъци в регионалното депо Стожер.

Близо 1 928 тона отпадъци са рециклирани или компостирани в община Добричка през 2017 г.

През изминалата година Община Добричка продължи работата по въведената система за сметосъбиране и извозване на твърдите битови отпадъци до Регионално депо Стожер.

Добрич губи по 50 000 лева на месец заради санкцията за депото

4 300 000 лева е целият размер на финансовата корекция, припомни кметът Йордан Йорданов.