Обявиха обществена поръчка за строителство на втора клетка за депониране на отпадъци в депо Стожер

В сайта на Община Добрич е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за строителство на втора клетка за депониране на отпадъци в регионалното депо Стожер.

Близо 1 928 тона отпадъци са рециклирани или компостирани в община Добричка през 2017 г.

През изминалата година Община Добричка продължи работата по въведената система за сметосъбиране и извозване на твърдите битови отпадъци до Регионално депо Стожер.

Добрич губи по 50 000 лева на месец заради санкцията за депото

4 300 000 лева е целият размер на финансовата корекция, припомни кметът Йордан Йорданов.

Според прокуратурата няма нарушения на поръчката за депото в Стожер

Сигналът е подаден от кмета на Добрич Йордан Йорданов след наложената санкция в размер на 4 190 000 лева. Той съобщи решението на проверяващия прокурор във връзка с множество запитвания на граждани за казуса.

Санкция за проекта за депото със сигурност ще има

Това е станало ясно след срещата на кмета Йордан Йорданов с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и министъра на финансите Владислав Горанов.