РИОСВ - Варна извърши последващ контрол на депото за неопасни отпадъци в с. Богдан

31 юли експерти на РИОСВ-Варна са извършили последващ контрол на „Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан“, във връзка с дадените предписания на кмета на община град Добрич, касаещи предприемане на незабавни действия...

Какво се случи в Добричка област през изминалата седмица?

Седмичен обзор на новините за периода от 27 до 31 юли

Заявления за над 1,5 млн. лева са подадени по мярка „Събиране на реколтата на зелено“

8 заявления на обща стойност над 1,5 милиона лева са подадени от лозари по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Община Добрич: Сметището за неопасни отпадъци при село Богдан не е причина за димната завеса на територията ...

Пожарът, който възникна на Депото за неопасни отпадъци при село Богдан е овладян

Запръстяват пламналото депо за отпадъци в с. Богдан, една от версиите за пожара е човешка небрежност

„Към момента в депото за неопасни отпадъци в с. Богдан се извършва запръстяване, то се прави по периметъра на самото сметище, т.е. по самите скатове, защото това са единствените участъци, които са останали да тлеят и този пушек е ...