Днес е Световният ден на религиите

Този ден е учреден да е всяка трета неделя на месец януари от Организацията на обединените нации в средата на миналия век.