Свободни работни места в Добрич на 21 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ОИЦ – Добрич се включи с информационен щанд в Специализираната трудова борса

Експертите от Областния информационен център в Добрич запознаха работодателите и други заинтересовани лица с дейността и услугите на центъра, и им предоставиха безплатна информация за възможностите за финансиране на проекти ...

Свободни работни места в Добрич на 20 май

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Министър Бозуков: Ще търсим възможности за удължаване на приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски ...

Ще търсим възможности за удължаване на приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това заяви министърът на ...

Младежки работници и образователни медиатори проведоха картографиране в град Тервел

В два последователни дни младежките работници и образователните медиатори към Младежкия център в Добрич са провели картографиране в град Тервел и с. Карапелит, с цел актуализиране на предходни данни в област Добрич.