0% ДДС за хляба, осъвременяване на пенсиите с близо 20% са част от антикризисния пакет

Мерките целят да подкрепят българските граждани и бизнеса в условията на безпрецедентната криза.

Над 436 000 родителите са ползвали данъчни облекчения за деца

Над 436 000 родителите са ползвали данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания за доходите си, получени през 2021 г., като 291 000 са представили декларация пред работодателя си по основно трудово правоотношение, а останалите 145 363 са ...

Субсидиите от ДФЗ влизат автоматично в данъчните декларации

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в Портала за е-услуги на НАП

Родителите на дете с увреждане имат право на комбинирано данъчно облекчение

Ако доходът на единия от родителите не е достатъчен, за да използва цялото облекчение, то може да бъде споделено между двамата.

Връщат до 1350 лева за три деца

До края на декември искаме данъчните облекчения за деца чрез работодател