Община Добрич търси изпълнители за големия воден проект

Община Добрич обяви процедурите по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за проекта за подобряване на водния цикъл.

Пречиствателната станция във Врачанци става общинска

Общински съвет - Добрич даде съгласие общината безвъзмездно да придобие пречиствателната станция в село Врачанци, която е частна държавна собственост.

Община Добрич внесе за оценка в МОСВ проект за изграждане на воден цикъл

Община Добрич внесе за оценка в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проект за изграждане на воден цикъл на стойност 113 млн. лв. Това е третият голям проект на Оперативна програма "Околна среда" във водния сектор след ...