Окончателно върнаха конкурса са строителен надзор на водния цикъл в начален етап

Върховният административен съд разгледа 3 жалби и потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията в частта му за връщане на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на ...

Общината ще обжалва решението на КЗК за водния цикъл

Тази седмица Община Добрич ще внесе жалба във Върховния административен съд срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което Добрич Онлайн ви запозна още в сряда

Избрани са изпълнителите за две от поръчките по проекта за водния цикъл на Тервел

Решенията за избор на изпълнител и класиране на кандидатите са приключили без обжалване на процедурите за изпълнение на строителство на водопроводната и канализационната мрежа и за упражняване на строителен надзор, съобщават ...

До средата на ноември става ясен изпълнителят на водния цикъл в Тервел

Работи се по оценката на офертите на участниците в четири открити процедури по Закона за обществените поръчки, чрез които Община Тервел следва да избере изпълнители за основните дейности в проекта за водния цикъл, съобщават от ...

Усилено се работи по няколко проекта за рехабилитация в община Тервел

Работи се по рехабилитацията на трите пътни участъка, финансирани по Програма за развитие на селските райони. Извършват се локални ремонти, полага се изравнителен пласт на асфалта.