ВАС окончателно прекрати процедурата за строителен надзор на водния цикъл в Добрич

Със свое решение от днес, ВАС остави в сила решението на КЗК, което беше оспорвано от кмета Детелина Николова във висшата инстанция

Започва работа по водния цикъл, публикуват улиците, които са включени на сайта на общината

Очаква се в началото на април да приключат съдебните процедури за строителния надзор по проекта, за да започне същинската работа по подобряване на водния цикъл на Добрич. Освен намаляване на водните загуби, той ще донесе ...

Правителството разреши договор за безвъзмездна помощ за водния цикъл на Добрич

Правителството в оставка даде съгласие министърът на околната среда и водите в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" да подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ...

Първа копка по проекта за водния цикъл в Тервел

Областният управител ще присъства на тържествена церемония „Първа копка” по проект в Тервел

Окончателно върнаха конкурса са строителен надзор на водния цикъл в начален етап

Върховният административен съд разгледа 3 жалби и потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията в частта му за връщане на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на ...