Приемът в училището за шампиони продължава

До 5 юли е срока за записване на новите попълнения в СУ „Г. С. Раковски“

Провеждат конкурс за приемане на лица за военна служба

Дирекция Бюро по труда – Добрич разполага с информация за приемане на военна служба на лица изпълнявали кадрова военна служба

Областна дирекция на МВР – Добрич обяви конкурс за назначаване на държавна служба

Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Провежда се конкурс за приемане на лица за военна служба

Дирекция Бюро по труда – Добрич разполага с информация за приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Провежда се конкурс за приемане на лица за военна служба

Със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане от лица изпълнявали кадрова военна служба, (четири) вакантни длъжности за офицери от състава на Централно Военно Окръжие, както следва: