Фонд „Земеделие“ изплати близо 1,6 млн. лева за зимни пръскания

ДФ „Земеделие” изплати 1 597 561 лв. по схемaта „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” ...

Публично обсъждане в Добрич на актуализацията на бюджета на общината

Освен актуализацията на бюджета, предстои и актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г.

В Балчик започна монтирането на подземните контейнери за смет

До края на годината ще бъдат монтирани 15 контейнера за битови отпадъци

44 МЛН. ЛЕВА ЗА НОВИ УЧИЛИЩНИ АВТОБУСИ

Допълнителните средства за Министерството на образованието и науката са необходими, тъй като се налага обновяване на амортизирания автопарк

Общински съветници на Каварна сезират областния управител за проведено заседание в нарушение с правилника ...

Сесията на Общинския съвет Каварна трябваше да се проведе на 29 ноември, но беше изместена ден по-рано и се проведе на 28 ноември.