Съветниците в Добрич отхвърлиха освобождаването от такса смет на пострадалите от наводнението, предложено ...

На провелото се днес заседание на Общинския съвет беше поставен въпросът за освобождаването на хората, пострадали при наводненията от еднократните такси при издаване на скица, одобряване на инвестиционен проект, издаване на ...

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Генерал Тошево

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни ...

Детелина Николова: Практика е Добрич при управление на БСП да не получава финансиране

Публикуваме изявлението на кмета Детелина Николова по повод вчерашното решение на правителството да не одобри нито едно от трите депозирани от община Добрич предложения по публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво ...

Одобриха ВиК проект на Община Тошево

В Министерство на околната среда и водите бе представен и одобрен инвестиционният проект на Община Генерал Тошево "Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на пречиствателна ...

48 улици включени в проект за битова канализация в Тошево

Средствата, които се отпускат за канализацията са близо 20 000 000 лева.