Какво се случи в Добричка област през изминалата седмица?

Седмичен обзор на новините за периода от 29 март до 4 април

Община Добрич кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за етап две на проекта за изграждане на битова ...

Общинският съвет на Добрич даде съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 929 511,64 лв. с ДДС от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за ...

Общинският съвет на Добрич ще заседава утре

Общинският съвет на Добрич ще заседава редовно на 30 март. В дневния ред са включени 28 точки.

Община Добрич е подала заявление за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за битова канализация в кв. ...

Община град Добрич е подала заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 929 511,64 лв. с ДДС от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнението на етап II от общо ...

Приемат искания за свързване към битова канализация на ул. „Васил Алексиев“ в Генерал Тошево

Необходимо е искане за скица