Приключи дарителската кампания по повод 130 години от рождението на Дора Габе

Приключи дарителската кампания на регионална библиотека "Дора Габе" за набиране на документи, спомени, архиви и фотографии, свързани с живота и творчеството на Дора Габе, посветена на 130 години от рождението й.

Регионална библиотека "Дора Габе" в Добрич с нов скенер за дигитализация на библиотечни документи

Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич придоби допълнителна функционалност, благодарение на нов скенер за цифрова обработка на книжовния си фонд.

Енциклопедия „България в Първата световна война 1914 - 1918” - дарение за библиотеката

Справочните колекции на Регионална библиотека „Дора Габе” се обогатиха с ново дарение, направено от Тодор Тодоров, съавтор на енциклопедията „България в Първата световна война 1914 - 1918”.

Деца рисуваха глаголически букви върху камъчета

Днес в Регионална библиотека „Дора Габе” се проведе Творческа работилница за рисувани камъчета с глаголически букви. Художниците са ученици от 3-а клас на ОУ „Христо Ботев” с класен ръководител Ивелин Иванов.

Нощта на литературата в библиотеката

На професионалния празник на библиотекаря 11 май, Регионална библиотека „Дора Габе” подкрепи инициативата Нощ на литературата