ДФЗ започна изплащането на помощта de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

От Държавния фонд „Земеделие“ са изплатили 9 808 740 лв. на 7 252 земеделски стопани по помощта de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя.

БАБХ проверява кухненските блокове на детските заведения и училищата в страната

От днес служители на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва проверки в детските кухни майки и училищни столови бюфети, както и всички обекти, регистрирани по Закона за храните, на територията на училищата. ...

Отпускат се 270 хил. лева за реализация на реколтата от ябълки и круши

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 270 000 лв. по помощта de minimis на преработвателни предприятия за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика, съхранение на готова продукция и други операции по...

Последен ден приемат документи по de minimis за плодове и зеленчуци, лозя, рози и пропаднали площи

Последен ден ДФ „Земеделие” приема документи по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.

От днес стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

От днес до 2 септември 2020 г. ДФ „Земеделие” ще приема документи по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и ...