ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления за компенсиране на пропаднали площи

От 3 май 2022 г. започва прием на заявления по „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г.

Птицевъдите искат „зелена светлина“ за ваксиниране на кокошките срещу птичи грип

През тримесечието в сравнение с предишното са констатирани 3 пъти повече огнища в Европа

Продължават плащанията за агроекология, стопаните получават още 9.6 млн. лева

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още 9,6 млн. лв. (9 622 743 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане за Кампания 2021 получават 1 350 земеделски стопани с поети ангажименти в ...

Животновъдите ще получат общо 79 млн. лв. подпомагане по извънредната Covid мярка

Очаква се кандидатстването за финансовата помощ да започне веднага след насроченото за днес заседание на Управителния съвет на Фонд „Земеделие“.

Журналисти от Австрия посетиха Албена по покана на ваканционното селище

Група журналисти от Австрия посети този уикенд Албена по покана на ваканционното селище, за да осъществи първия за годината рекламен информационен тур.