Връщат се стари раси на маната по слънчогледа

„Връщат се стари раси на маната по слънчогледа според нашите проучвания и изследванията на нашите фитопатолози”, заяви завеждащият отдел „Селекция на слънчогледа” към ДЗИ доц. Галин Георгиев в рамките на Деня на отворените ...

Преведени са 102,5 млн. лв. по Схемата за преразпределително плащане за Кампания 2018 г.

Държавен фонд „Земеделие” изплати 102 546 550 лева по Схемата за преразпределително плащане (СПП).

Проекти за 80 млн. лв. са одобрени на първия прием за преструктуриране и конверсия на лозя

В ДФ „Земеделие“ са постъпили 137 проекта по време на първия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г.

Отпускат 30 млн. лева за хуманно отношение към свинете

30 млн. лева ще бъдат отпуснати за „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“, реши на заседание Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“.

Днес отварят подмярка 7.2, кандидатства се за улична инфраструктура

Днес стартира приемът на проекти по общинската подмярка 7.2 като ще се приемат проекти само по дейност „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към ...