Община Генерал Тошево направи четвъртото предаване на употребявани дрехи, събрани в контейнерите за текстил...

На 2 ноември служители на Община Генерал Тошево предадоха 2 тона дрехи за рециклиране.

Приключиха ремонтите на улици в Кранево, Оброчище и Рогачево

Приключиха ремонтните дейности по улици и пътища в община Балчик

БЧК раздаде хранителни пакети на най-нуждаещите се лица в община Генерал Тошево

В края на миналата седмица Български червен кръст (БЧК), чрез съдействието на Общинска администрация – Генерал Тошево, раздаде хранителни пакети на 808 лица в нужда от нашата община

Преди 100 г. френският пилот Морис Прево постига рекордните 200 км/ч със самолет моноплан

Постижението му остава ненадминато цели 10 години

5 847 уязвими български граждани в област Добрич ще получат хранителни пакети от БЧК

Хранителните продукти ще се предоставят лично на правоимащото лице срещу лична карта или на упълномощено от него друго лице