Дни на отворените врати ще се провеждат в Центъра за обществена подкрепа на БЧК

За 19-те години от създаването си ЦОП е оказал навременна подкрепа на над 500 деца и техните семейства