Център за подкрепа за личностно развитие гр.Добрич ще осъществява и друга дейност – кариерно ориентиране и ...

От 01.01.2018г. Център за подкрепа за личностно развитие – гр.Добрич след решение но Общински съвет – гр.Добрич от 19.12.2017г. ще допълва своята дейност – кариерно ориентиране и консултиране на учениците, на основание чл.49, ал.1, т.2 и ал.6 от...

Новогодишен поздрав на Център за кариерно ориентиране - Добрич

Екипът на центъра изказва благодарност на всички ученици, които участваха с ентусиазъм в инициативите тази година.

Славейковци отпразнуваха 190 години от рождението на патрона на училището

СУ "П.Р. Славейков" отбеляза 190 години от рождението на своя патрон с празничен концерт в зала Добрич.

Славейковци украсиха „Дървото на харесвани от тях професии“

И през месец ноември продължават дейностите на консултантите от Център за кариерно ориентиране с учениците от пилотното училище „П.Р.Славейков“ в Добрич.

Дейности по кариерно ориентиране бяха организирани в ПГ по земеделие в Ген.Тошево

Екип на ЦКО-гр.Добрич бе наскоро в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ в гр. Генерал Тошево.