Доставиха бюлетините за област Добрич за изборите за народни представители

Изборините материали ще бъдат раздадени по график на общините

Пристигнаха демонстрационните машини за пробно гласуване

Утре – 13.09.2022 г., РИК Добрич ще проведе обучение на представители на общините за провеждане на разяснителна кампания

До 17 септември е срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес

С решение на Централна избирателна комисия променя състава на Районна избирателна комисия Добрич.

Политическите партии и коалиции не постигнаха съгласие за ръководството на РИК

Централна избирателна комисия по служебен ред ще определи председател, заместник-председатели и секретар

ЦИК публикува симулатор на машинно гласуване за балотажа на 21 ноември

Подготовката за провеждането на втория тур от изборите е в ход и дейностите, свързани с произвеждането им е по график.