„Горичка на професиите“ сътвориха четвъртокласници от СУ „П.Р.Славейков“

"Професиите - нужни и полезни" – бе темата на мултимедийната презентация, върху която дискутираха с ентусиазъм учениците от пилотната 4-б паралелка на СУ „П.Р.Славейков“- гр.Добрич.

В клуб „Кариера“ на училище „Славейков“ деца разискват имената на професиите

"Имената на професиите" – бе темата на обученията, организирани от консултантите на ЦКО - гр. Добрич с учениците от пилотната 2 "б" клас.

1 471 лева събраха учениците от СУ „П. Р. Славейков” за лечението на Божидар

1 471 лева бяха събрани от благотворителните концерти в СУ „П. Р. Славейков”, за лечението на Божидар Георгиев – абитуриент във Финансово-стопанската гимназия "Васил Левски", в паралелка с профил "Търговия".

Програма за кариерно ориентиране на ниво училище ще се апробира в СУ „П. Р. Славейков”

В тридневно обучение по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските ...