Читалище „Добрич - 2017” се отказа от искането си за безвъзмездно ползване на част от сградата на СОУ „Дора ...

Народно читалище „Добрич - 2017” се отказа от искането си да ползва безвъзмездно два етажа от сградата на бившото СДУ „Дора Габе”.

Промениха статута на сградата на СОУ „Дора Габе”, читалище „Добрич 2017” проявява интерес към нея

Статута на сградата на бившото СОУ „Дора Габе” в Добрич от публична общинска собственост в частна общинска собственост промени със свое решение Общинският съвет на проведеното днес заседание.