Подадени са предложения за саниране на 41 блока в Добрич

За това информира кметът на Добрич Йордан Йорданов в своя Facebook профил

И в Добрич подменят уличното осветелние

Община Добрич получи одобрение на проектно предложение по Национален план за възстановяване и устойчивост

Ново осветление ще има във всички населени места от община Крушари

Предстои подписването на договор за изграждане на соларно улично осветление във всички населени места на община Крушари

Модернизират уличното осветление в десет села в община Добричка

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта за технологичното обновление и повишаване на енергийната ефективност е 1 142 786,70 лв.

Започва подмяна на уличното осветление в Балчик, Кранево, Оброчище и Рогачево

Очакваните енергийни спестявания след реализацията на проекта са в размер на 81% спрямо реално отчетеното базово енергопотребление през 2022 година