Три проекта на общини от областта очакват одобрение и финансиране по ПРСР

122 проектни предложения с общо заявена безвъзмездната финансова помощ в размер на 106 054 895,71 лв. са преминали предварителна оценка по процедура „Енергийна ефективност“, съобщават от ДФ „Земеделие“

До 15 март предприятията, засегнати от войната в Украйна, кандидатстват по ПРСР

В 17.30 ч. на 15 март изтича срокът, в който се приемат заявления за финансова подкрепа по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ...

От 8 март започват приемите по извънредната мярка 22 от ПРСР заради войната в Украйна

На 8 март 2023 г. започва приемът на документи за подпомагане по извънредната мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани и малки и средни предприятия , засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ ...

Проект на община Добричка за рехабилитация на общински път преминава в следващ етап на оценка

Проектът на община Добричка е за рехабилитация на общинския път между селата Карапелит и Медово

Подкрепа за селскостопанските преработватели в общините Балчик и Генерал Тошево

Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“ стартира втори прием на проектни предложения по процедура„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Бюджета на мярката, след първи прием е 184 533,62 лв., ...