Камери за видеонаблюдение ще бъдат поставени в 8 села в община Добричка

Кметовете на села в община Добричка определиха за какво ще използват 30-те процента от приходите от продажби и отдаване под наем на общински имоти.

Община Добричка с годишен план за подобряване качеството на живот на младите хора

Общински годишен план за младежта за 2020 г. приеха днес съветниците на Община Добричка.

Община Добричка отдава под наем земеделска земя за период от 5 години

На провело се днес заседание на Добричкия общински съвет беше приета

Приеха Програмата за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в oбщина ...

Добрички Общински съвет прие Общинската програма за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства за 2020 година на провела се днес сесия.

С 50% по-ниско възнаграждение ще получават съветниците на Община Добричка при отсъствия от заседания

При отсъствие от заседанията на ОбС и постоянните комисии, общинските съветници на Община Добричка ще получават 50% по-ниско възнаграждение.