Община Добричка обсъди днес осигуряването на дърва за огрев с ДГС - Добрич

Осигуряването на дърва за огрев за живеещите в населените места в община Добричка бе дискутирано днес на среща между кметовете и кметските наместници и Директора на Държавно горско стопанство - Добрич

Местата без вода в областта днес (13 септември)

В и К Добрич АД уведомява своите клиенти че на 13.09.2022 без водоподаване ще бъдат:

Местата без вода в областта днес (9 септември)

ВиК Добрич уведомява своите клиенти, че днес (9 септември) без водоподаване ще бъдат:

Модернизираха читалищата в селата Черна и Ловчанци по трансграничен проект

Приключиха дейностите по проект “Хършова - Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“, финансиран от програма INTERREG V A Румъния – България. Финансовият принос на ЕС по проекта е 1 199 154,49 ...

Местата без вода в областта днес (8 септември)

ВиК Добрич уведомява своите клиенти, че днес (8 септември) без водоподаване ще бъдат: