Общините ще получат лични предпазни средства и дезинфектанти за обезпечаване на изборния процес

376 ще са секциионните избирателни комисии на територията на област Добрич за предстоящите парламентарни избори.

ОбС – Добрич упълномощи Йордан Йорданов да представлява общината в извънредно заседание на Общото събрание ...

На провелото се днес редовно заседание на Общинският съвет на Добрич местният парламент прие да даде мандат на кмета Йордан Йорданов да представлява общината в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Работна група изготви проект на Регионална програма за заетост на област Добрич за 2020 г.

Предвижда се да бъдат наети общо 41 лица от включените целеви групи, като ще им бъде осигурена заетост за не повече от 4 месеца

До 4 юни се приемат оферти за водно-спасителна дейност на неохраняеми плажове в областта

Областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, публикува Решение за откриване на процедура чрез публично състезание, за възлагане на обществена поръчка за рганизиране и ...

Областната администрация в Добрич запазва втората си позиция по активна прозрачност

Областната администрация - Добрич за втора поред година запазва втората си позиция по активна прозрачност сред 28-те областни администрации в страната.