Повишава се търсенето на услугите на експертите от ОИЦ - Добрич

На информационно събитие с медиите, Областен информационен център – Добрич представи постигнатите резултати от работата на експертите в Област Добрич за изминалата година

Подкрепа за развитие на неземеделски дейности в общините Тервел и Крушари

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията си за водено от общностите местно развитие, съобщават от ...

ОИЦ-Добрич продължава своята дейност и през следващите две години

Община град Добрич сключи Административен договор за безвъзмездна помощ и стартира изпълнението на проект “Областен информационен център – Добрич 2022-2023 г.“

Областен информационен център – Добрич представи възможностите за финансиране на стартиращ бизнес чрез ...

Присъстващите се запознаха и с европейските мрежи и платформи за обучение, за обмяна на идеи и за финансова подкрепа

Пет проекта за подобряване на природното наследство, култура и спорт стартираха на територията на МИРГ ...

Стартираха пет нови проекта, насочени към популяризиране и съхраняване на морското, културното материално и нематериално наследство на територията на Местната инициативна група „Шабла-Каварна-Балчик“, съобщават от ОИЦ - ...