Новите дървета по ул. „Любен Каравелов” в Добрич ще са с височина около 2,5 метра

Няма да бъдат премахнати всички дървета по улица „Любен Каравелов” в Добрич. Това съобщиха от местната администрация след отправено запитване.

Община Добричка ще отпусне средства на Народното читалище в с. Котленци за участие в Национален фестивал

Община Добричка ще отпусне средства на самодейците от групата за изворен фолклор към читалище „Йордан Йовков” в с. Котленци, които са поканени да участват в Двадесетия юбилеен национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и ...

697 326 са получените приходи от такса „Битови отпадъци” в община Добричка

Добричкият общински съвет прие за сведение информация за получените приходи и реализираните разходи от „Такса битови отпадъци” за шестмесечието на 2021 година.

Соня Георгиева ще представлява Община Добричка на редовното заседание на акционерите в МБАЛ – Добрич

Общинският съвет на община Добричка определи кмета Соня Георгиева за представител в редовното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич” АД, което ще се състои на 6 август.

Община Добрич осигурява минерална вода в горещите дни

Неуморните доброволци от Младежкия център отново с в помощ на гражданите на Добрич.