Футболните клубове в община Добричка ще получат 10 000 лева за сезон „Пролет” и „Есен”

Седем футболни клуба на територията на община Добричка ще получат по 10 000 лв. издръжка за 2021 година. Това стана ясно на редовното заседание на ДОбС днес.

Обучават членовете на СИК в община Добричка на 29 март

Обучение на членовете на секционните избирателни комисии в община Добричка ще бъде проведено на 29 март.

Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021-2027 г. с публично обсъждане до 28 март

Проектът на Плана за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО) е публикуван на сайта на Община Добричка за публично обсъждане.

МИГ – Добричка подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Сдружение МИГ - Добричка подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските ...

Соня Георгиева: Нека отдадем почит на всички, за които свободата на България е била кауза на достойнството

Поздрав от кмета на Община Добричка по случай Националния празник на България- 3 март.