С празничен концерт отбелязват Международния ден на ромите в община Добричка

Повече от 150 деца от учебните заведения на територията на община Добричка ще събере на 8 април празничният концерт, посветен на Международния ден на ромската общност.

Определиха трудовите възнаграждения на кметовете на селата в община Добричка

Най-високо е възнаграждението на кмета на с. Стожер

Приеха бюджета на Община Добричка за 2022 година

На проведено днес заседание на Общинския съвет на община Добричка беше приет бюджетът за 2022 година.

Въвежда се режим на работа на уличното осветление в община Добричка

Причината е двойното увеличение на цените на електроенергията за небитови потребители.

Кметове от община Добричка с награди за всеотдайната си работа от Националното сдружение на общините

Девет кметове на села в община Добричка получиха днес почетни грамоти за дългогодишната и всеотдайна работа в местната власт от Националното сдружение на общините в РБългария.