Концерт под мотото „Не на агресията, да на песента и танца“ ще се проведе в село Дончево

Концертът е организиран и финансиран от Община Добричка

Община Добричка предвижда мерки за защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация...

На провело се днес заседание на Добричкия общински съвет беше приета Общинската програма за закрила на детето през 2019 година.

Обучение срещу агресията ще проведат в две училища от община Добричка

"Не на насилието и агресията" е поредната инициатива, предвидена по плана на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Добричка и е част от проявите, посветени на Националната ...

Община Добричка организира и финансира концерт под мотото: „Не на агресията, да на песента и танца“

Hа 26 октомври 2018 г. от 13.30 часа в Народно читалище „Димитър Минчев-1896 г.“ село Паскалево, ще се проведе Концерт под мотото: „Не на агресията, да на песента и танца“ с участието на 150 ученици от 13 училища от Община Добричка.

Семинар „Общуване без агресия“ се проведе в СУ „Св. Климент Охридски“

Семинар на тема “Общуване без агресия” се проведе в СУ „Свети Климент Охридски“ в Добрич.

  • «
  • 1
  • »