С надвнесения данък физическите лица могат да погасяват задължения към НАП

След въведения нов член-130а в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от началото на 2021 година, физическите лицата, посочили в годишната данъчна декларация надвнесени суми, имат възможност да заявят тази сума да ...

Годишната декларация за облагане на доходите с баркод е публикувана на интернет страницата на НАП

Формулярът с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения, напомнят от НАП Добрич.

Над 141 хил. лева надвнесен данък е възстановила НАП на добруджанци

Над 141 хиляди лева е възстановила НАП Добрич на 700 добруджанци, които са надвнесли данък върху доходите на физически лица, през данъчната кампания на миналата 2020 година.

Лицата с намалена работоспособност ползват данъчно облекчение

От офиса на НАП в Добрич напомнят на лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, че могат да ползват данъчно облекчение.

Извършилите ремонт на жилище през 2021 година ползват данъчно облекчение

От началото на 2021 година хората, които извършат подобрение или ремонт на собствен жилищен имот, имат право на данъчно облекчение. То може да се ползва при деклариране на доходите през 2022 година.