Бъдещите студенти заплащат здравните си осигуровки сами до 25 август

Учениците, завършили средното си образование през учебната 2018-2019 година от Добрич, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще ...

Днес изтича срокът за деклариране на доходите от физическите лица

Днес изтича срокът, в който годишна декларация подава всеки, който е получил през 2018 година доходи по извънтрудови правоотношения, съобщиха от пресцентъра на НАП в Добрич.

Близо 4 хил. от подадените декларации за доходите в област Добрич са постъпили по електронен път

Всяка втора данъчна декларация за доходите на физическите лица е подадена по интернет в местния офис на приходната агенция в Добрич.

Здравната вноска за трайно безработните през 2019 година е 22.40 лева

От офиса на НАП в Добрич напомнят на лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, че трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ ...

Земеделските стопани декларират доходите си пред НАП до 30 април

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, трябва да декларират доходите си за 2018 година пред НАП до 30 април.