Представиха възможностите за финансиране в област Добрич по Оперативните програми и чрез инициативните ...

Ето какво ще се финансира през 2020 г. по Оперативните програми и чрез инициативните групи в област Добрич

МИГ - Добричка подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ

МИГ - Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските ...

Шест мерки са обявени по Програмата за развитие на селските райони през 2019 година

Областен информационен център – Добрич представи възможностите за финансиране с европейски средства по Програмата за развитие на селските райони през 2019 година на провела се днес пресконференция.

ОИЦ -Добрич представи актуални възможности по транснационални програми

На 21 ноември, в голямата заседателна зала на Община град Добрич, Областен информационен център, в партньорство с Агенцията за икономическо развитие – Варна, проведе информационно събитие на тема „Транснационални възможности“.

Одобрени са стратегиите на „МИГ Добричка“ и „МИГ Балчик-Генерал Тошево“ по ПРСР

Издадени са първите 14 решения за одобрение на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съобщава Министерството на земеделието и храните.