Набират доброволци за подпомагане развитието на младежи от центровете за настаняване от семеен тип

Менторска програма „Искам да бъда“ има за цел да бъде даден добър старт в живота на младежи и деца от центровете за настаняване от семеен тип.