Равно заплащане за еднакъв или равностоен труд

Работодателят трябва да осигурява равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд (чл.14, ал.1 от Закона за защита от дискриминация). Това правило се прилага за всички възнаграждения, плащани пряко или непряко, в брой или в ...

Тормоз на работното място

Тормозът може да се проявява в различни форми и най-често в контекста на достъпа до пазара на труда и заетостта.

Какво не може да си позволи шефът в обявата за работа

Какви изисквания могат и какви не могат да поставят работодателите при обявяване на вакантно работно място

Сексуален тормоз на работното място

За да се прецени дали е налице сексуален тормоз трябва да се изходи от конкретните обстоятелства по случая и дадените от закона определения.

Сдружение „Кубера” продължава да подпомага жертвите на дискриминация чрез Онлайн център

Разработеният от Сдружение „Кубера” проект „Онлайн център за независима помощ на жертви на дискриминация” за втора поредна година получи одобрение за финансиране по фонд „Толерантност” на Фондация „Работилница за ...