Община Добрич сигнализира компетентните институции във връзка с пожара, който обгазява града

Пожарът е установен на територията на земеделска земя, собственост на дестилерия за етерично – маслени култури. Имотът е частна собственост.

Повишават се цените на земеделските земи от Общинския поземлен фонд на Община Добричка, отдавани за срок от 10...

От 60 до 85 лева на декар стават началните тръжни цени на земеделска земи от Общинския поземлен фонд, отдавани за срок от 10 години, в зависимост от категорията. Това стана ясно на провело се днес редовно заседание на Общинския съвет ...

Валентин Димитров: Община Генерал Тошево ще бъде най-засегната, ако не може да се отдаде земеделската земя ...

Около 13 700 декара земеделска земя отдава годишно Община Генерал Тошево.

Близо 98 000 лева са били задълженията на фирми и физически лица към община Добричка за 2019 година

97 258, 21 лева са дължали граждани и фирми на община Добричка за наеми на земеделска земя, на пасища и обекти към 20 януари 2020 година.

До днес може да се закупи документация за публичния търг за наем на земеделска земя, обявен от община ...

Цената на тръжната документация е 20 лева