11 са потенциално опасните язовири в добричко

Констатациите от извършените проверки към момента сочат, че няма пряка опасност за инциденти в населените места. Изпратени са предписания към собствениците и ползвателите на водоеми за намаляване на нивото на водата.