Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+ се проведе в Гимназия "Райко Цончев"

През изминалата седмица в ЧПГТП „Райко Цончев“, гр. Добрич се проведе информационна среща във връзка с проектите, в които участва училището.

Ученици от Аграрната гимназия в Добрич ще придобият знания в Италия по проект

Професионална гимназия по аграрно стопанство - гр. Добрич ще участва през учебната 2018/2019 по програма „ Еразъм +”, КД1.

По нов проект по програма „Еразъм +“ започва работа СУ „Св. Климент Охридски“

Eкип от учители от СУ „Свети Климент Охридски“ в отново спечели проект пo програма „Еразъм+“, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики„ , сектор „Училищно образование“.

Девойка от Защитеното жилище в Крушари ще участва в Световни летни игри в Абу Даби

Елена е на 25 години. Повече от десет години е отглеждана в Дома за деца с умствена изостаналост в с. Крушари.

Учители от ЧПГТП „Райко Цончев“ приключиха обученията си по програма Еразъм+

Учители от ЧПГТП „Райко Цончев“ взеха участие в шест структурирани курса в Европа през изминалата година.