Община Добрич изпрати 11 формуляра към МФ за отпускане на средства за реконструкция и ремонт на ключови ...

Нашите искания са за отпускане на 6 млн.лв, които да бъдат използвани за реализиране на обекти с обществено значение, написа в официалната си фейсбук страница кмета на Добрич Йордан Йорданов.

Община Добрич продължава да изгражда видеонаблюдение на ключови локации

Община Добрич направи проучване и анализ, съобразени с параметрите и функционалните изисквания на съществуващата система за видеонаблюдение; кои са важните кръстовища с натоварен трафик; кои са критичните точки за превенция на ...

Хършова–Добричка, заедно по красивия път на устойчиво развитие чрез трансгранична култура

Териториално административно звено град Хършова, Румъния, като водещ бенефициент, изпълнява проект ROBG 456 „Хършова – Добричка, заедно по красивия път на устойчиво развитие чрез трансгранична култура”, в партньорство с Община ...

Фолклорен събор "Текето" отбелязва своя 25-годишен юбилей

Регионалният фолклорен събор „Текето“ празнува своя двадесет и петгодишен юбилей.Устоял през годините, съборът на Текето се превърна в емблема на община Крушари, място, на което на самодейни певчески групи, танцови състави, ...

Ден на полето организира Добруджанският съюз на зърнопроизводителите

В края на месец юли Добруджанският съюз на зърнопроизводителите организира грандиозно събитие на полето в землището на с. Гешаново.