Вечер на толерантността в Младежи център Добрич

Младежки център – Добрич беше пресечна точка за 5 различни етнически общности, живеещи в нашия град.