Фестивал на чуждите култури във ВУМК

Държавите си ще представят студенти от Испания, Украйна, Полша, Унгария, Турция, Непал, Китай, Индия, Португалия, Холандия, Румъния, Русия, Молдова, Перу и България.

Студенти от Непал и Туркменистан ще следват в Добрич

За първи път в историята на ВУМК в град Добрич ще следват младежи от Непал и Туркменистан.

Чуждестранните студенти в Добрич четоха Йовков

На Международния ден на книгата студенти от пет държави четоха произведения на Йовков на английски език.

Човек на Уорлик изнася лекция в Добрич

Съветник по обществените въпроси към посолството на САЩ с лекция пред студентите във ВУМК - Добрич

Нови студенти от шест държави ще учат в Добрич

Студенти от Финландия, Литва, Германия, Турция, Сирия и Португалия пристигнаха в Добрич за да започнат обучението си от втория семестър на академичната година във Висше училище Международен колеж (ВУМК).