Местните инициативни групи в област Добрич разработват Стратегии за местно развитие

Проектите на сдруженията „Добричка“, Балчик-Генерал Тошево“, Тервел-Крушари“ и „Каварна-Шабла“ за стратегии за водено от общностите местно развитие (ВОМР) са одобрени за период 2023-2027г., информират от Областен информационен ...

МИГ Добричка продължава уверено с трета по ред Стратегия за ВОМР

Одобрен проект на МИГ Добричка за разработване на Стратегия за ВОМР по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 от ПРСР 2014 - 2020 г.

Сдружение МИГ Добричка проведе конференция за запознаване на заинтересованите страни със степента на ...

Сдружение МИГ Добричка организира и проведе еднодневна информационна конференция за запознаване на местното население и заинтересованите страни със степента на изпълнение на Стратегията за ВОМР, която прилага от 2018г.

Частна детска кухня ще бъде изградена в с. Бранище

С финансиране от МИГ „Добричка“ изграждат частна детска кухня в с. Бранище, съобщават от Областния информационен център в Добрич.

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ стартира прием на проекти, свързани с инвестиции в аквакултури

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ обяви два нови приема по СВОМР