Експертите на ЕИБ ще окажат допълнителна техническа помощ за оптимизиране на водопреносната мрежа в Добрич

Правителството направи промени в плана за действие за 2013 г., включващ мерките и интервенциите на експертите от Европейската инвестиционна банка по оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и от структурните фондове ...

Местата без вода в областта днес, 16 май

Водоснабдяване и канализация ЕООД Добрич уведомява жителите на област Добрич, че днес (16 май) се отстраняват ВиК аварии и без водоподаване ще бъдат:

Енерго-про ще обжалва решението на КЗК

Решението на Комисия за защита на конкуренцията, с което се налага санкция на Енерго-про в размер на 1 687 484 лева, във връзка с прекъсването на електрозахранването на обекти на ВиК – Добрич през септември 2012 г., не е съобразено с ...

Разследван за кражба на стратегически за Добруджа магистрален водопровод остава в ареста

Варненският апелативен съд отказа да измени в по-лека мярката за неотклонение на Стефан Кънев, разследван за подбудителство и помагачество при демонтирането на тръби от магистралния водонапорен тръбопровод от терасата на р. ...

Осветлиха сделката за продажбата на тръби на ВиК

Становище на ВиК Добрич ЕООД относно ситуацията с обект “Водоснабдяване на град Добрич от терасата на река Дунав“ беше публикувано от принципала на дружеството - Министерство на регионалното развитие и благоустройството