Местата без вода в областта днес (16 септември)

ВиК Добрич уведомява своите клиенти, че днес (16 септември) без водоподаване ще бъдат:

Резултатите от пробите вода, взети от 3-те зони, водоснабдяващи Добрич

Към 14.09.2022 г. от „ВиК Добрич“ АД за населението от гр. Добрич се подава вода, отговаряща на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Местата без вода в областта днес (14 септември)

ВиК Добрич уведомява своите клиенти, че днес (14 септември) без водоподаване ще бъдат:

Местата без вода в областта днес (9 септември)

ВиК Добрич уведомява своите клиенти, че днес (9 септември) без водоподаване ще бъдат:

Местата без вода в областта днес (8 септември)

ВиК Добрич уведомява своите клиенти, че днес (8 септември) без водоподаване ще бъдат: